Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy

Terminy egzaminów - sesja zimowa

„Postępowanie egzekucyjne sądowe” – dr Mariusz Sorysz

„Postępowanie nieprocesowe” – dr Małgorzata Malczyk

Terminy egzaminów - sesja letnia

Terminy egzaminów z przedmiotu „Postępowanie cywilne”

 

23 marca 2020 r. (poniedziałek) - godz. 16.00 - 17.30 - termin dla studentów powtarzających przedmiot

25 maja 2020 r. (poniedziałek) - godz. 16.00 - 17.30 - przedtermin dla studentów, którzy zaliczyli  ćwiczenia

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - godz. 16.00 - 17.30 - I termin  

23 czerwca 2020 r. (wtorek) - godz. 16.00 - 17.30 - II termin

1 września 2020 r. (wtorek) - godz. 16.00 - 17.30 - I termin sesja poprawkowa

9 września 2020 r. (środa) - godz. 16.00 - 17.30 - II termin sesja poprawkowa

Zasady egzaminu z przedmiotu „Postępowanie cywilne”

Egzamin z przedmiotu Postępowanie cywilne w roku akademickim 2019/2020

 

Czas trwania egzaminu: 40 minut

Egzamin składa się z:

1) testu - 26 pytań (test wielokrotnego wyboru)

2) pytań problemowych - 2

 

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, w tym 26 punktów za test oraz 4 punkty za pytania problemowe.

Za każde pytanie testowe można uzyskać albo 1 punkt albo 0 punktów. Za każde pytanie problemowe można uzyskać albo 2 pkt albo 0 pkt.

 

Punktacja:

16-19 pkt – 3,0 (dst)

19-21 pkt – 3,5 (+dst)

22-24 pkt – 4,0 (db)

25-27 pkt – 4,5 (+db)

28-30 pkt – 5 (bdb)

 

Wyniki egzaminu będą wprowadzane do USOS w możliwie najszybszym terminie.