Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylabusy

Postępowanie cywilne - niestacjonarne

 

SYLABUS

Postępowanie egzekucyjne

 

SYLABUS

Postępowanie cywilne - stacjonarne

 

SYLABUS

Postępowanie nieprocesowe

SYLABUS

Regulamin wykładu z przedmiotu Postępowanie nieprocesowe
w roku akademickim 2019/2020

Prezentacje z wykładu zostaną udostępnione studentom za pośrednictwem u-maila przed egzaminem przedterminowym (o ile się odbędzie) lub przed pierwszym terminem egzaminu w sesji zimowej roku akademickiego 2019/20.

Egzamin z przedmiotu Postępowanie nieprocesowe w roku akademickim 2019/2020

Czas trwania egzaminu: 40 minut

Egzamin składa się z:

  1. testu - 26 pytań (test jednokrotnego wyboru)

2) pytań problemowych - 2 pytania

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, w tym 26 punktów za test oraz
4 punkty za pytania problemowe. Za każde pytanie testowe można uzyskać albo 1 punkt albo 0 punktów. Za każde pytanie problemowe można uzyskać albo
2 pkt albo 0 pkt.

Punktacja:

16-19 pkt – 3,0 (dst)

19-21 pkt – 3,5 (+dst)

22-24 pkt – 4,0 (db)

25-27 pkt – 4,5 (+db)

28-30 pkt – 5 (bdb)

Wyniki egzaminu będą wprowadzane do USOS w możliwie najszybszym terminie.

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

 

SYLABUS wersja PL

SYLABUS ENG version

Warsztaty pisma procesowe - studia stacjonarne

 

SYLABUS

Warsztaty pisma procesowe - studia niestacjonarne

 

SYLABUS

Warsztaty orzeczenia sądowe

 

SYLABUS