Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylabusy

Postępowanie cywilne - niestacjonarne

 

SYLABUS

Postępowanie egzekucyjne

 

SYLABUS

Postępowanie cywilne - stacjonarne

 

SYLABUS

Postępowanie nieprocesowe

SYLABUS

Regulamin wykładu z przedmiotu Postępowanie nieprocesowe
w roku akademickim 2019/2020

Prezentacje z wykładu zostaną udostępnione studentom za pośrednictwem u-maila przed egzaminem przedterminowym (o ile się odbędzie) lub przed pierwszym terminem egzaminu w sesji zimowej roku akademickiego 2019/20.

Egzamin z przedmiotu Postępowanie nieprocesowe w roku akademickim 2019/2020

Czas trwania egzaminu: 40 minut

Egzamin składa się z:

  1. testu - 26 pytań (test jednokrotnego wyboru)

2) pytań problemowych - 2 pytania

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, w tym 26 punktów za test oraz
4 punkty za pytania problemowe. Za każde pytanie testowe można uzyskać albo 1 punkt albo 0 punktów. Za każde pytanie problemowe można uzyskać albo
2 pkt albo 0 pkt.

Punktacja:

16-19 pkt – 3,0 (dst)

19-21 pkt – 3,5 (+dst)

22-24 pkt – 4,0 (db)

25-27 pkt – 4,5 (+db)

28-30 pkt – 5 (bdb)

Wyniki egzaminu będą wprowadzane do USOS w możliwie najszybszym terminie.

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

SYLABUS wersja PL

SYLABUS ENG version

Part V of the Code of Civil Procedure ENG

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with Explanatory Note

NY Convention on the Recognition and Enforcement of the foreign arbitral awards

European Convention on International Commercial Arbitration 

Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce (SAKIG Rules)

Rules of the Lewiatan Court of Arbitration (LEWIATAN Rules)

International Chamber of Commerce Arbitration Rules (ICC Rules)

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration

UNCITRAL Secretariat Guide on the NY Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings

ICC Commission Report: Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration

 

 

Warsztaty pisma procesowe - studia stacjonarne

 

SYLABUS

Warsztaty pisma procesowe - studia niestacjonarne

 

SYLABUS

Warsztaty orzeczenia sądowe

 

SYLABUS